Stichting Oud-Leden (SOL)

Voor de mensen die inmiddels geen lid meer zijn, maar de SIB nog wel een warm hart toedragen is de SOL (Stichting Oud-Leden) de ideale weg. Reünisten krijgen ongeveer vier keer per jaar een nieuwsbrief met alles wat er op de SIB gebeurt. De SOL zet zich actief in om oud-leden op te sporen en bij elkaar te brengen en organiseert jaarlijks een reünistenborrel. Dit is een goede manier om in contact te blijven oude SIB-leden en toch nog een beetje actief met de vereniging mee te leven.

Contact met de vereniging als oud-lid

De SOL is er ook om de contacten tussen huidige en oud-leden te onderhouden. Sinds het bestaan van de SIB zijn er veel dingen veranderd, maar de mensen zijn altijd hetzelfde gebleven. Oud-leden zijn vaak actief geweest in de vereniging en beschikken over veel kennis waar huidige leden veel van kunnen leren. De SOL is het geheugen van de vereniging en het is belangrijk om het kleurrijke verleden van de SIB te bewaren.

De Stichting Oud-Leden (SOL) wordt bestuurd door ex-bestuurders van de SIB.

Elk jaar organiseert de SOL verschillende reünies.

Bestuur & Lidmaatschap

Het SOL-bestuur bestaat nu uit Els van Oosten (voorzitter), Thijs Beumers (penningmeester), Philine Terwel (algemeen lid) en de voorzitter van het huidige SIB-bestuur als secretaris. De secretaris is dan ook het eerste aanspreekpunt voor oud-leden.

Vanaf het jaar 2020-2021 bedraagt het lidmaatschap van de SOL 12 euro per jaar. Dit helpt de SOL om meer te kunnen doen voor haar oud-leden en de SIB met het organiseren van meer grote evenementen zoals de JTA en HTA, waar de SOL ook aan bijdraagt. U kunt lid worden door het invullen van het onderstaande formulier. Voor vragen kunt u altijd bellen naar het secretariaat van SIB-Leiden, of het bestuur een mail sturen.


    Ondergetekende verleent de Leidse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen tot wederopzegging machtiging om een jaarlijkse bijdrage af te schrijven van:
    €12€25€50€100

    Ondergetekende verklaard akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.