Raad van Aanbeveling

De Raad van Aanbeveling vormt een waardevol orgaan binnen de organisatie van SIB-Leiden. Zij staan garant voor advies en ondersteuning van de vereniging.

Dhr. prof. dr. mr. Frits Bolkestein

De erudiete politicus Frits Bolkestein was achtereenvolgens: Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Buitenlandse Handel, minister van Defensie, fractievoorzitter in de Tweede Kamer en Europees Commissaris voor de Interne Markt, Douane Unie en Belastingen. Op het ogenblik is hij emeritus bijzonder hoogleraar Intellectuele Grondslagen van Politieke Ontwikkelingen aan de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft.

Dhr. prof. dr. Douwe Breimer

Douwe Breimer was Rector Magnificus van de Universiteit Leiden en is derhalve voormalig voorzitter van het College van Bestuur. Thans is hij verbonden aan de Universiteit Leiden als hoogleraar in de farmacologie.

Dhr. prof. mr. Laurens Jan Brinkhorst

Laurens Jan Brinkhorst heeft een indrukwekkende politieke loopbaan achter de rug als Tweede Kamerlid, lid van het Europees Parlement, staatssecretaris, minister, vicepremier en directeur-generaal bij de Europese Unie. Daarvoor was hij ambassadeur. Nu is hij als emeritus hoogleraar Internationaal en Europees recht en bestuur verbonden aan de Universiteit Leiden.

Dhr. mr. Hans van den Broek

Hans van den Broek is voormalig minister van Buitenlandse Zaken en voormalig Europees Commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen. Hij is voorzitter geweest van het Instituut Clingendael en heden ten dage is hij Minister van Staat.

Ria Heremans

Ria Heremans is voormalig directeur van het Verenigde Naties Informatiecentrum voor België, Nederland en Luxemburg en de EU-instellingen.

Dhr. mr. Eppo Jansen

Eppo Jansen is voormalig hoofd van het Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement voor Nederland. Daarnaast is hij Goverment Advisor voor het Europees Parlement. De heer Jansen is tevens ook ere-lid van de vereniging.

Dhr. mr. Frank Majoor

De topdiplomaat Frank Majoor was hoofd van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Voorafgaand hieraan heeft hij verscheidene diplomatieke functies bekleed en was hij gevolmachtigd minister bij de Permanente Vertegenwoordiging van de Verenigde Naties (VN).

Dhr. mr. Winfried van den Muijsenbergh

Winfried van den Muijsenbergh is partner en advocaat bij AKD te Rotterdam. Hij is daar lid van de praktijkgroep Ondernemingsrecht. Hiervoor was hij advocaat bij Loyens & Loeff te Rotterdam. Tevens is hij ere-lid van de vereniging. De heer Van den Muijsenbergh was voorzitter van de vereniging in 1975-1976.

Dhr. Rio Praaning Prawira Adiningrat

Rio Praaning Prawira Adiningrat is oprichter van PA International, dat zich bezighoudt met non-profit public affairs. Tevens is hij Managing Partner bij PA Europe, PA Asia, PA Russia, PA Middle East and PA CSR. De heer Praaning Prawira Adiningrat is ere-lid van de vereniging. De heer Praaning Prawira Adiningrat was secretaris in het bestuur 1973-1974 van SIB-Leiden. Tevens is hij één van de oprichters van stichting JASON.

Dhr. prof. dr. Jan Pronk

De doorgewinterde politicus Jan Pronk heeft een lange staat van dienst in de politiek als Tweede Kamerlid, lid van het Europees Parlement, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Bovendien heeft hij verschillende functies bij de Verenigde Naties bekleed, waaronder als speciaal VN-gezant in Soedan. Op het moment is Jan Pronk emeritus professor aan het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag.

Prof. mr. Henricus Gerhard Schermers †

Hein Schermers was emeritus hoogleraar Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en heeft ontzettend veel betekend voor de Universiteit Leiden en haar studenten. Hij is tevens Ere-voorzitter van de vereniging.

Dhr. prof. mr. Carel Stolker

Op dit moment is Carel Stolker de Rector Magnificus van de Universiteit Leiden en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit leiden. Daarvoor was hij als decaan en hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Universiteit Leiden.