Uitschrijven

De beëindiging van het lidmaatschap van de SIB is eenvoudig.  Bij het uitschrijven is het goed om rekening te houden met het feit dat de SIB werkt per volledig boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Dit betekent dat elk formulier dat na 31 juli binnenkomt, wordt behandeld voor het dan lopende boekjaar. Omdat een lidmaatschap loopt voor een jaar, wordt de volledige contributie over het lopende boekjaar – indien dit nog niet gebeurd is – nog van je rekening afgeschreven. Lid-af wordt men dus pas aan het eind van het jaar. 

Uitschrijven

Alles wat de secretaris van de vereniging nodig heeft om je verzoek te kunnen verwerken, zijn de volgende drie gegevens:

  • Volledige naam
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

Stuur deze gegevens naar bestuur@sibleiden.nl. We gaan hierbij uit van de datum dat de mail bij ons ontvangen is met de juiste gegevens voor uitschrijving. Aangezien we momenteel niet bij ons bestuurshok kunnen, zal het langer duren dan normaal om dit te verwerken en een bevestigingsmail te versturen.

Stichting Oud-Leden

Je kan als oud-lid van SIB lid worden van de Stichting Oud-Leden (SOL), opgericht op 13 mei 1994. De SOL onderhoudt de contacten tussen de SIB en haar oud-leden en houdt hen op de hoogte van het reilen en zeilen van de SIB. Lid worden van de SOL is gratis, maar het staat je altijd vrij om donateur te worden. Wanneer je je uitschrijft kan je aangeven dat je lid wilt worden van de SOL.
Ben je al uitgeschreven maar geen SOL-lid, en wil je dit wel worden? Ga dan snel naar de SOL-pagina.