Uitschrijven

De beëindiging van het lidmaatschap van de SIB is eenvoudig.  Bij het uitschrijven is het goed om rekening te houden met het feit dat de SIB werkt per volledig boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Dit betekent dat elk formulier dat na 31 juli binnenkomt, wordt behandeld voor het dan lopende boekjaar en blijf je nog een jaar lid en moet je dus contributie voor dat jaar betalen. Lid-af wordt men dus pas aan het eind van het jaar. Voor het EL CID-lidmaatschap geldt dat dit loopt tot 31 december van het desbetreffende jaar. Wanneer men zich niet voor deze datum uitschrijft, loopt dit over tot een normaal SIB-lidmaatschap. 

Uitschrijven

Om je uitschrijving in te dien, zijn de volgende gegevens nodig:

  • Volledige naam
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Jaar van inschrijving

Stuur deze gegevens naar bestuur@sibleiden.nl. Wij gebruiken als uitschrijfdatum de datum dat deze mail, met de juiste gegevens, bij ons ontvangen is. Voor vragen over uitschrijven kan je bestuur@sibleiden.nl een mail sturen.

Stichting Oud-Leden

Je kan als oud-lid van SIB lid worden van de Stichting Oud-Leden (SOL), opgericht op 13 mei 1994. De SOL onderhoudt de contacten tussen de SIB en haar oud-leden en houdt hen op de hoogte van het reilen en zeilen van de SIB. Voor een minimum bedrag van slechts 12 euro per jaar, kan je al donateur worden van de SOL. 
Ga hiervoor snel naar de SOL-pagina.