Weinig is zeker over het Coronavirus, maar één ding lijkt duidelijk: het zal een blijvende invloed hebben op de wereld de komende jaren. Topambtenaar Niels Vlaanderen gaat in deze online lezing in op de vraag wat de coronacrisis betekent voor het internationale (water)beleid van Nederland!

Niels Vlaanderen is Coördinator International Water bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In zijn carrière heeft hij meegewerkt aan het opstellen van het beleid over internationale waterverdeling en de Nederlandse opstelling in de internationale regulering van water.

In de lezing zullen drie systemen onder de loep worden genomen: het sanitatie-, economische en gezondheidssysteem. 2020 is het jaar over water en klimaat – een crisis als nu zorgt vaak voor veel schaarste in allerlei goederen en water is niet uitgezonderd. Hoe zorgen we dat tijdens en na deze crisis er genoeg water zal zijn voor Nederland en de rest van de wereld? Of biedt deze roerige periode juist ruimte voor kansen voor het waterbeleid, maar ook voor de verbetering van onze medische systemen en economische onafhankelijkheid van grote(re) landen?